TQ sắp phát hành tiền kỹ thuật số

https://www.voatiengviet.com/a/tq-sap-phat-hanh-tien-ki-thuat-so/5039240.html

TQ sắp phát hành tiền kỹ thuật số

Tiền kỹ thuật số của Trung Quốc sẽ không chỉ dựa vào công nghệ blockchain.

Tiền kỹ thuật số của Trung Quốc sẽ không chỉ dựa vào công nghệ blockchain.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gần như đã sẵn sàng cho việc phát hành tiền kỹ thuật số của quốc gia, Reuters ngày 12/8 dẫn lời một quan chức ngân hàng trung ương cho biết.

Mu Changchun, phó giám đốc bộ phận thanh toán của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đưa ra loan báo này hôm thứ bảy tại một diễn đàn ở tỉnh Hắc Long Giang, phía bắc Trung Quốc.

Năm 2014, ngân hàng trung ương Trung Quốc lập một nhóm nghiên cứu để tìm hiểu khả năng tung ra loại tiền kỹ thuật số của riêng mình, giảm bớt chi phí lưu hành tiền giấy truyền thống và đẩy mạnh sự kiểm soát nguồn cung ứng tiền tệ của giới hoạch định chính sách. Tuy nhiên, rất ít chi tiết của kế hoạch này được tiết lộ cho đến nay.

Ông Mu Changchun cho biết việc phát hành tiền kỹ thuật số sẽ dựa trên hệ thống hai cấp, mà qua đó cả ngân hàng trung ương lẫn các định chế tài chính đều sẽ là nhà phát hành hợp pháp.

Ông cũng nói thêm rằng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc sẽ không chỉ dựa vào công nghệ blockchain vì công nghệ blockchain hiện tại không thể xử lý nổi khối lượng giao dịch khổng lồ ở Trung Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.